Gene Expression Inquiry activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Expression Inquiry activity
Beskrivelse Students explore the process of DNA Transcription and Translation through enzyme functions
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gene Expression, enzymes
Simuleringer Genuttrykk (HTML5), Genuttrykk


Forfattere Elizabeth Hobbs
E-post for kontakt elizabeth.hobbs02@gmail.com
Skole / Organisasjon Washington High School, MO
Lastet opp 12.11.18
Oppdatert 12.11.18