Friction Quantitative Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction Quantitative Lab
Beskrivelse Qualitative lab after the concept of friction is introduced. Collect data for kinetic and static situations, graph (written for graphical analysis but use any graph program) and determine the coefficient of friction. Practice problems built in. To increase difficulty remove scaffolding and helpful clues.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Coefficient, Force, Friction, Graph, Kinetic, Model, Static
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattere Steve Banasiak
Skole / Organisasjon Homewood-Flossmoor HighSchool
Lastet opp 06.11.18
Oppdatert 06.11.18