RLC Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel RLC Circuits
Beskrivelse Investigation of resonance, impediance, selectivity, and average power in RLC circuits.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord RLC, power, resonance
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab


Forfattere Eric Roebuck
Skole / Organisasjon Endicott College
Lastet opp 28.10.18
Oppdatert 28.10.18