Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics
Beskrivelse A simple worksheet on conservation of mechanical energy for an introductory high school physics class.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy conservation, friction, gravitational potential energy, kinetic energy
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Linda Ryan
Skole / Organisasjon Louise Arbour Secondary School
Lastet opp 17.10.18
Oppdatert 17.10.18