Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Bruce Spurrell
Skole / Organisasjon PWC
Lastet opp 16.10.18
Oppdatert 16.10.18