Practica Tiro Parabolico (traduccion)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Practica Tiro Parabolico (traduccion)
Beskrivelse Traducción de la Practica de Tiro Parabólico
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Mexico)
Nøkkelord Fisica, Tiro Parabolico
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere Gerardo Sarmiento
Skole / Organisasjon CETis 63
Lastet opp 28.09.18
Oppdatert 09.10.18