Density Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density Investigation
Beskrivelse Students investigate the relationship between mass, volume, and density. They try to develop a mathematical expression that will help them determine water displacement using the mass, volume, and density.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord density, mass and volume relationship, water displacement
Simuleringer Density


Forfattere Laura Mattick
Skole / Organisasjon Newark Charter School
Lastet opp 26.09.18
Oppdatert 26.09.18