Activity sheet_reflection_refraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Activity sheet_reflection_refraction
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bending light, Reflection, Refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Rabin Rabe
Skole / Organisasjon Military Technological College
Lastet opp 23.09.18
Oppdatert 23.09.18