Retas e seus conceitos


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Retas e seus conceitos
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Portuguese (Brazil)
Nøkkelord Distância entre dois pontos, Equação da reta, inclinação da reta.
Simuleringer Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattere Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves
Skole / Organisasjon Italândia Ferreira de Azevedo
Lastet opp 16.09.18
Oppdatert 16.09.18