Expanding and Factoring Algebraic Expressions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Expanding and Factoring Algebraic Expressions
Beskrivelse • Use the distributive and commutative properties to make an equivalent expression. • Use a common factor to write an algebraic expression in factored form.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord distribution, expressions, factoring
Simuleringer Area Model Algebra (HTML5)


Forfattere Amanda McGarry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 10.09.18
Oppdatert 10.09.18