Finding and Using Unit Rates A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding and Using Unit Rates
Beskrivelse • Students will calculate unit rates from rates. • Students will learn to compare two rates by first finding the unit rate of each and then determining which unit rate is larger (or smaller).
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord comparing unit rates, unit rates
Simuleringer Unit Rates (HTML5)


Forfattere Karina K. R. Hensberry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 07.09.18
Oppdatert 07.09.18