What is Equality A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel What is Equality
Beskrivelse This activity leads students through an exploration of the concept of equality. The exploration uses progressively formal representations for this algebraic concept.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebraic Reasoning, Equality, Negative, Positive, Progressive Formalization
Simuleringer Equality Explorer (HTML5)


Forfattere David Wood
E-post for kontakt dwwood3@gmail.com
Skole / Organisasjon Centaurus High School - Boulder Valley School District
Lastet opp 20.08.18
Oppdatert 20.08.18