Moodle et PhetColorado


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moodle et PhetColorado
Beskrivelse Ce cours Moodle intègre plusieurs activités à réaliser avec les simulations HTML5 du site PhetColorado. Niveau : seconde Programme : 2010 Utilisables avec des tablettes. Selon l'activité, un test Moodle guide l'activité ou un test Moodle valide la compréhension de l'activité.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk French
Nøkkelord équilibre réaction, bilan réaction, concentration molaire, descartes, force, moodle, newton, principe d'inertie, réfraction, seconde
Simuleringer Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Avbøyning av lys (HTML5), Bygg et atom (HTML5), Concentration (HTML5), Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Gravitasjonskraftlab (HTML5), Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5)


Forfattere Claude Divoux
E-post for kontakt claude.divoux@ac-strasbourg.fr
Skole / Organisasjon Lycée Marie Curie
Lastet opp 29.06.18
Oppdatert 09.09.18