Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions
Beskrivelse Students will be able to notice differences between quadratic and linear functions using real-world applications. Students will be able to solve quadratic functions for a specific variable.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Quadratic Functions, Solving Quadratics, Square Roots
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Craig Seaver
Skole / Organisasjon Casey Middle School (BVSD)
Lastet opp 06.06.18
Oppdatert 06.06.18