Paint Splat: Comparing Ratios A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Paint Splat: Comparing Ratios
Beskrivelse Students will use the paint splat part of the Proportion Playground sim to create equivalent ratios and compare unequal ratios.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord ratio, ratio comparison
Simuleringer Proportion Playground (HTML5)


Forfattere Kathyrn Studer, Heather Politi
E-post for kontakt heather.politi@bvsd.org
Skole / Organisasjon BVSD
Lastet opp 06.06.18
Oppdatert 06.06.18