Greenhouse Effect Guided Worksheet (traducción al español)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect Guided Worksheet (traducción al español)
Beskrivelse Versión al español de guía creada por Christine Russo.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Efecto invernadero
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Ana W. Santiago Figueroa
Skole / Organisasjon MaestroTeacher
Lastet opp 29.05.18
Oppdatert 29.05.18