Concentration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Concentration
Beskrivelse French translation of the worksheet named "CONCENTRATION Exercise", which accompanies the simulation at this address https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_en.html
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk French
Nøkkelord Concentration, solute, solution, solvent
Simuleringer Concentration (HTML5), Konsentrasjon


Forfattere Umberto Cannella
Skole / Organisasjon International School of Geneva
Lastet opp 25.05.18
Oppdatert 25.05.18