JUGANDO CON MUELLES


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel JUGANDO CON MUELLES
Beskrivelse La actividad consiste en utilizar la animación para completar las preguntas y tablas que aparecen en el documento
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Hooke, fuerzas, gravedad, muelles, peso
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Laureano Costarrosa
Skole / Organisasjon IES Séneca
Lastet opp 24.04.18
Oppdatert 24.04.18