Electric Field Simulation Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Simulation Activity
Beskrivelse This activity will show students the basic properties of electric charges.
Emne Annet
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, charge, force, repulsion
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere Dafna Acosta
Skole / Organisasjon CUNY Hunter College
Lastet opp 23.04.18
Oppdatert 23.04.18