Virtual Circuit Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Circuit Lab
Beskrivelse Virtual Circuit Construction Lab. Includes step-by-step instructions
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord DC Circuit, current, series circuit. parallel circuit, voltage
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Derek Martin
Skole / Organisasjon St. Joseph HS
Lastet opp 17.04.18
Oppdatert 17.04.18