Wave Properties and Interactions Lab Manual


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Properties and Interactions Lab Manual
Beskrivelse Inquiry based student led experiment manual. Students discover; amplitude, frequency, damping, reflections, constructive & destructive interference with open ended experimental design questions.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, constructive, destructive, interference, reflection, standing wave, wave
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5), Bølge på en tråd


Forfattere Fatih Gozuacik
Skole / Organisasjon Harmony Science Academy
Lastet opp 12.04.18
Oppdatert 12.04.18