Constructing Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Constructing Functions
Beskrivelse Students will be able to explore what it means to apply a rule (+, -, or x) to set of input values to determine their respective output values.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord functions, input value, output value
Simuleringer Funksjonsbygger (HTML5)


Forfattere Peter Boylan
E-post for kontakt boylanp19@gmail.com
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 11.04.18
Oppdatert 11.04.18