Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Rectangles (area and perimeter)
Beskrivelse Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord area, perimeter
Simuleringer Area Builder (HTML5)


Forfattere Conor Doyle
E-post for kontakt conornicdoyle@gmail.com
Skole / Organisasjon Hunter Childhood STEM
Lastet opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18