Variables and Coefficients


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Variables and Coefficients
Beskrivelse This file is a work packet to guide students through the basics of what variables and coefficients represent in an expression. Stages of the Expression Exchange simulation used are "Basics" and "Game" Levels 1-4.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord algebra, coefficients, equations, expressions, math, mathematics, variables
Simuleringer Veksle utttrykk (HTML5)


Forfattere Lisa Nitzsche
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18