How Does the Earth's Climate Change?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel How Does the Earth's Climate Change?
Beskrivelse Explore why the climate is changing by discovering how greenhouse gases effect the Earth's temperature.
Emne Geofag
Nivå Barneskole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord carbon dioxide, climate change, global warming, greenhouse effect, greenhouse gasses
Simuleringer Drivhuseffekten, States of Matter: Basics


Forfattere Katie Calder
Skole / Organisasjon NYC DOE
Lastet opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18