Building Area and Perimeter


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Building Area and Perimeter
Beskrivelse Students will build shapes with the same areas and different perimeters (and vice versa)
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Area, Perimeter
Simuleringer Area Builder (HTML5)


Forfattere Jasmine Sidana
Skole / Organisasjon CUNY Hunter College
Lastet opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18