Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Simulation
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Indonesian
Nøkkelord LKS
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Suci Nujul Hayati
E-post for kontakt sucinujulhayati@gmail.com
Skole / Organisasjon Universitas Ahmad Dahlan
Lastet opp 28.03.18
Oppdatert 29.03.18