Resistivity Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistivity Worksheet
Beskrivelse Students develop methods to investigate the impacts of resistivity, length, and area on resistance. https://docs.google.com/document/d/1_nTqMT3-KZl1HrbQHBWWbiy6Ibr0rMmXMuJLQvxm0xk/edit
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, resistance
Simuleringer Motstand i lederen (HTML5), Resistance in a Wire


Forfattere Linda Detwiler
Skole / Organisasjon Webster Co. High School
Lastet opp 26.03.18
Oppdatert 26.03.18