Gene Regulation Guided Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Regulation Guided Simulation
Beskrivelse This is a guided activity for an AP Biology class based on the gene regulation module.
Emne Biologi
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Biology, DNA, Gene, Genetics, Regulation
Simuleringer Genuttrykk (HTML5)


Forfattere Peter Larson
E-post for kontakt plarson@coebrown.org
Skole / Organisasjon Coe Brown Northwood Academy
Lastet opp 25.03.18
Oppdatert 25.03.18