Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration
Beskrivelse Students will explore the relationship of forces and motion by using an interactive PhET simulation.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord NGSS aligned, Net force, acceleration, forces, middle school
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Jeremy Lessard
Skole / Organisasjon Chestnut TAG
Lastet opp 13.03.18
Oppdatert 13.03.18