Gene expression and regulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene expression and regulation
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Transcription, gene regulation, translation
Simuleringer Genuttrykk (HTML5)


Forfattere Subha Eswaran
E-post for kontakt subhabiologyap@gmail.com
Skole / Organisasjon New Brunswick Health Science and Technology High School
Lastet opp 22.02.18
Oppdatert 22.02.18