Exploring Pressure


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Pressure
Beskrivelse Students determine the pressure at different depths of a fluid and the pressure at the same depth of different fluids. They graph each relationship,create a linear trend-line, and interpret the meaning of each component of the trend-line.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord density, fluids, pressure
Simuleringer Under Pressure (HTML5)


Forfattere Bruce Palmquist
Skole / Organisasjon Central Washington University
Lastet opp 13.02.18
Oppdatert 13.02.18