Combination Circuits and Kirchoff's Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Combination Circuits and Kirchoff's Laws
Beskrivelse Students are guided through an exploration of the relationships between current, voltage, and power in series and parallel circuits (ie. KIRCHOFF’S LAWS)
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord series parallel kirchoff current-law voltage-law
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Aubry Farenholtz
Skole / Organisasjon Walnut Grove Secondary
Lastet opp 06.02.18
Oppdatert 06.02.18