Introduction to Electric Fields Student Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Electric Fields Student Worksheet
Beskrivelse Students with no prior knowledge will be exposed to Electric Fields via these guided inquiry instructions
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Fields
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere Rachel Kieft
Skole / Organisasjon Plainfield North High School
Lastet opp 31.01.18
Oppdatert 31.01.18