KE and PE with the pendulum, Student


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel KE and PE with the pendulum, Student
Beskrivelse An inquiry -based activity where students develop their concept of the Law of Conservation of Mass while building a first concept of laws of thermodynamics.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Friction, Graphing, Inquiry, Kinetic Energy, Thermodynamics
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium


Forfattere Don Loving
Skole / Organisasjon Murray State College
Lastet opp 28.01.18
Oppdatert 28.01.18