Laboratorio de lentes convexas y cóncavas


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Laboratorio de lentes convexas y cóncavas
Beskrivelse Traducción al español de la actividad original en inglés
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord óptica, óptica geométrica, español, lentes
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Kristin Michaslki (traslation Marta Espina)
E-post for kontakt marta.espina.fernandez@gmail.com
Skole / Organisasjon East Troy High School
Lastet opp 27.11.17
Oppdatert 27.11.17