Molecular Polarity Inquiry Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecular Polarity Inquiry Lab
Beskrivelse Quick introduction to polarity.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Inquiry, Introductory, Polarity
Simuleringer Molekylpolaritet (HTML5)


Forfattere Nicole Hughes
E-post for kontakt hughes@bishopfoley.org
Skole / Organisasjon Bishopfoley.org
Lastet opp 10.11.17
Oppdatert 01.03.19