Dynamics (Gr11) Unit End Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Dynamics (Gr11) Unit End Exploration
Beskrivelse I wanted my grade 11 students to understand some key concepts for: universal gravitation, friction, and Hooke's Law (springs). So, I combined all three into one simple worksheet looking at three different simulations with an iPad cart we have. I have used it at the end of the unit when we have begun to do review for a test.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction, gravitation, gravity, hooke's, spring, springs
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Gravitasjonskraftlab (HTML5), Hooks lov (HTML5)


Forfattere John Mohr
Skole / Organisasjon Surrey School District - Lord Tweedsmuir Secondary School
Lastet opp 08.11.17
Oppdatert 08.11.17