Build an Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom
Beskrivelse This document is a guided activity for students in Honors Physical Science.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, ions, isotopes
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Barbara Hunt
Skole / Organisasjon Challenger Middle School
Lastet opp 17.10.17
Oppdatert 17.10.17