Math facts - Using the Multiplication Chart


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Math facts - Using the Multiplication Chart
Beskrivelse Have fun learning basic multiplication facts. In this lesson you will learn to master your multiplication fact and develop automaticity.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord math, math facts, multiplication chart
Simuleringer Arithmetic (HTML5), Arithmetic


Forfattere Tapan Sarkar
E-post for kontakt tapan_sarkar_00@subr.edu
Skole / Organisasjon Southern University and A & M
Lastet opp 30.09.17
Oppdatert 30.09.17