Correlation vs Causation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Correlation vs Causation
Beskrivelse Students will use the phet simulation to study line of best fit, correlation coefficient and explore causation.
Emne Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord causation, correlation, line of best fit
Simuleringer Least-Squares Regression (HTML5)


Forfattere Andy Braaten
E-post for kontakt andy.braaten@k12.nd.us
Skole / Organisasjon Carrington HS
Lastet opp 25.09.17
Oppdatert 25.09.17