States of matter simulations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of matter simulations
Beskrivelse This activity is used to explore your make sense in states of matter
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser, Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord yis2017
Simuleringer Aggregattilstander (HTML5), States of Matter: Basics (HTML5)


Forfattere Joko Susilo
E-post for kontakt jokosusilo@yis-edu.org
Skole / Organisasjon Yogyakarta Independent School
Lastet opp 14.09.17
Oppdatert 18.09.17