Inquiry Projectile Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry Projectile Activity
Beskrivelse Students explore projectile motion and discover how everything falls at the same rate and the factors that can affect the motion of a projectile.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile Motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Jeff Drach
Skole / Organisasjon York Community High School
Lastet opp 11.09.17
Oppdatert 11.09.17