States of Matte Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matte Inquiry
Beskrivelse This activity takes students through an inquiry-based exploration of states of matter, particle motion, and phase changes.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord phase changes, phases, states of matter
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5)


Forfattere Jeff Drach
Skole / Organisasjon York Community High School
Lastet opp 31.08.17
Oppdatert 31.08.17