Like Terms and How to Combine Them A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Like Terms and How to Combine Them
Beskrivelse This is a simple, 50 minute lesson to help students build understanding of what a coefficient means.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord coefficient, combining like terms, expressions, like terms
Simuleringer Veksle utttrykk (HTML5)


Forfattere Julie Carres
E-post for kontakt jcarres@cornerstonelc.com
Skole / Organisasjon Cornerstone Learning
Lastet opp 04.08.17
Oppdatert 04.08.17