Newton's Gravitation Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Newton's Gravitation Law
Beskrivelse Activity allows students to derive Newton's Gravitation Law by using data collected from the simulation.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Newtons; gravity; Newton's gravity equation
Simuleringer Gravitasjonskraftlab


Forfattere Simon Lees
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 15.07.17
Oppdatert 15.07.17