Mass/Spring Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Mass/Spring Activity
Beskrivelse Student's find k of springs without knowing where x=0 is and use it to find length of spring, unknown mass, and gravitational field strength of Planet X. I use it in AP Mechanics C.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law, springs
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Dan Burns
Skole / Organisasjon Los Gatos High School
Lastet opp 19.06.17
Oppdatert 19.06.17