Guided Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Guided Inquiry
Beskrivelse This is a lab designed to introduce students to Thermodynamics. The activity is intended let students discover concepts and beat back misconceptions.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord heat, inquiry, lab, temp, thermodynamics
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Karl Foxhoven
Skole / Organisasjon Omaha Public Schools
Lastet opp 03.04.17
Oppdatert 03.04.17