Function Builder


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Function Builder
Beskrivelse This simulation activity is great for learners who are just starting to discover functions!
Emne Matematikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord functions
Simuleringer Funksjonsbygger (HTML5)


Forfattere Esther Lok
Skole / Organisasjon JHS 157
Lastet opp 27.03.17
Oppdatert 27.03.17