Natural Selection In Action


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection In Action
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Natural Selection
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere Craig Reuter
Skole / Organisasjon Central DeWitt High School
Lastet opp 22.03.17
Oppdatert 22.03.17