Natural Selection In Action


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection In Action
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Natural Selection
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere Craig Reuter
E-post for kontakt craig.reuter@cd-csd.org
Skole / Organisasjon Central DeWitt High School
Lastet opp 22.03.17
Oppdatert 22.03.17